The Old Catholic Apostolic Church – de Oud-Katholieke Apostolische Kerk

Read the English version below the candles further down this page…

Wij zijn oud,…

omdat we onze geschiedenis kunnen laten zien tot aan de eerste apostelen.

Katholiek,…

want dat betekent ‘universeel’ en we zijn onderdeel van Christus’ werk voor iedereen.

Apostolisch,…

omdat Christus ons zei de wereld in te gaan, ‘om te prediken, te dopen en mijn zending te vervullen’.

Kerk,…

omdat we zijn! We zijn modern van visie, omdat we ernaar streven om net zo relevant te zijn voor vandaag, als de ‘Handelingen 2’-kerk was voor het ‘vandaag’ van toen.


Lees meer over de OCAC (Engelstalig)

We are the Old Catholic Apostolic Church

We are old,…

because we can show our history right back to the first Apostles.

Catholic,…

because that means ‘universal’ and we are part of Christ’s work for everyone.

Apostolic,…

because Christ told us to go out into the world, ’to preach, baptise and fulfill My mission’.

Church,…

because we are! We are modern in vision, because we strive to be as relevant for today, as the ‘Acts 2′ church was as relevant for their ’today’.


Read more about OCAC (in English)